طنز بی‌قانون درباره حضور تتلو٬ نواب‌صفوی و بهنوش بختیاری در جشن خبرگزاری فارس

خنیا _ طنز بی‌قانون درباره حضور تتلو٬ نواب‌صفوی و بهنوش بختیاری در جشن خبرگزاری فارس

با این امید که طنز تنها جهت ایجاد شرایط شاد باشد ، نه اینکه باعث دو دستگی و تفرقه

و باز هم با امید احترام قائل شدن برای هنرمندان روی زمینی و زیر زمینی ایران ما .

 

IMG_20170717_123409

طنز بی قانون درباره حضور تتلو ,حسام نواب صفوی و بهنوش بختیاری در جشن خبرگزاری فارس