امیر جعفری به سوگ نشست

خنیا _ مادربزرگ امیر جعفری از دنیا رفت.

، امیر جعفری با انتشار پستی در اینستاگرام از درگذشت مادربزرگش خبر داد. او در این باره نوشت: «آخرین قرآن را بر سر گذاشتی و رفتی. روحت شاد مامان بزرگ چه با عزت رفتی و چه سعادتی در چه شبی»

امیر جعفری